Ingen ska behöva frukta för sitt liv, för sina barns liv, för sin familjs säkerhet, på grund av något de inte kan rå för. Ingen väljer var de föds. De väljer inte heller att någon annan börjar kriga i det landet, så att de måste fly för att överleva. Inte någon.