Låt mig presentera ett praktexemplar av en goding.
Hans ordförråd växer ganska snabbt nu. Några nytillskott på topplistan:
Niv = kniv
Tött = trött
Sänn = säng
Gå = gå
Mlamla = ramla
Shickla = cykla