När en läkare säger att mitt barn nog har Henoch Schönlelin Purpura (eller någon annan sjukdom som jag inte känner till) så googlar jag. Jag kan inte låta bli, och jag tror inte att jag är ensam om det beteendet. 

Google är inte alltid en vän i såna lägen. Mest för att det kan komma upp en del felaktiga träffar som ger en helt felaktig bild av sjukdomen, kanske värre än vad det behöver vara. Men i det här fallet fick jag mest bara medicinska träffar. Alltså artiklar och dokument på läkarspråk, typ. Det var väldigt lite av det som gjorde att jag kände mig ha koll på läget. 

Men på Astrid Lindgrens barnakut fick vi med oss information, riktlinjer/råd till föräldrar och vårdnadshavare. Informationen på det pappret står på vanligt språk, som jag förstår. Sånt som jag önskar att jag kunnat läsa redan innan jag (skräckslagen) åkte till akuten. Så jag tänkte dela det här nedanför, så att någon annan orolig förälder kanske kan hitta det och tidigt få mer grepp om situationen. Håll tillgodo.

———————————

Vad är HSP – Henoch Schönlein Purpura?
HSP är en inflammation i de små blodkärlen i kroppen (en vaskulit). Anledningen till inflammationen är inte helt klar men man tror att det är kroppens eget immunförsvar som orsakar inflammationen i kärlen. Inflammationen gör att blodkärlen i huden, tarmarna, njurarna och lederna läcker. Prognosen är generellt god. Det finns en risk för njurpåverkan och därför följs man upp även efter det att symptomen försvunnit.

Symptom på HSP
– Hudutslag (purpura)–röda upphöjda prickar som också kan se ut som blåmärken, på ben och skinkor.
– Ledvärk/svullnad -ofta fotleder eller knän
– Magsmärtor

Hur lång tid tar det att bli bättre?
Inflammationen försvinner vanligast av sig själv efter 4-8 veckor. Ibland kan man få återfall, oftast då inom de första 6 månaderna. Om man har njurpåverkan kan det ta längre tid.

Hur behandlas HSP?
Det finns ingen behandling för HSP. Man kan behandla ledvärken med smärtstillande medel men ska undvika Ipren om man har njurpåverkan. Ibland om man har mycket magsmärtor behandlas man med kortison.

Återgång till skolan:
Närhelst barnet känner sig bättre och kan gå utan värk i lederna.

När bör man söka vård?
– Allvarliga magsmärtor
– Blod i urin eller avföring
– Svullnad i kroppen
– Huvudvärk

Uppföljning och prognos:
Prognosen är mycket bra men ett fåtal kan få njurproblem och då är behandlingen och uppföljningen mer intensiv.

Uppföljning sker oftast via BUMM (barn och ungdomsmottagning). Det sker varje vecka den första månaden och sedan vid 2, 3 och 6 månader efter insjuknandet. Man kontrollerar urinen för att försäkra sig om njurfunktionen. Om man har njurpåverkan följs man oftast upp via nefrologmottagningen och då är uppföljningen generellt längre med fler provtagningar.